Internasjonale topp-økonomer ber om ny kurs mot ulikhet

13 internasjonale toppøkonomer med sjefsøkonom i Verdensbanken Joseph Stiglitz i spissen går i et opprop inn for en ny kurs i økonomisk politikk. I den såkalte "Stockholm-uttalelsen" hevder de tretten at tradisjonell økonomisk tenkning ikke lenger er gyldig. De hevder spesielt at teorien om at frie markeder skaper økonomisk vekst som sprer seg fra toppen og ned, viser seg å være feil.

"Inkluderende økonomisk utvikling er den eneste sosialt og økonomisk bærekraftige formen for utvikling," heter det i uttalelsen, som hevder at økonomisk ulikhet innen land truer sosialt samhold og økonomisk framgang.

Klassekampen skriver 6. desember om uttalelsen, der toppøkonomene hevder at politikerne har utviklet et fetisj-forhold til budsjettbalanse. Uttalelsen hevder derimot at det er nødvendig å bruke finanspolitikk og offentlige investeringer for å komme ut av dårlige økonomiske tider.

De 13 har samlet seg om flere prinsipper i uttalelsen. De mener økonomisk politikk bør ha flere mål enn økonomiske vekst, som de mener ikke gir noen garanti for at andre viktige mål oppnås. Helse, sysselsetting, miljø, inkludering og forbruk er alle målsettinger som må ligge til grunn i økonomisk politikk. Uttalelsen peker videre på at lønnsandelen synker mens profitten stiger som følge av ny teknologi. Dette krever en politikk som sørger for overføring og deling av profitt via skatt og andre mekanismer.

De tretten er enige om at frihandel mellom land har ført til mindre fattigdom. Professor Kalle Moene, en av medunderskriverne på uttalelsen, sier til Klassekampen at frihandel her ikke dreier seg om de nye frihandelsavtalene TISA og TTIP, som han mener seiler under falsk flagg. – De handler ikke om frihandel, men om å gi store selskaper kontroll over politikk, og inneholder mekanismer som skal kontrollere og begrense mulighetene for å føre nasjonal politikk. Frihandel etter vår definisjon er fravær av toll og kvoter.

Stiglitz, som også er tidligere vinner av den svenske riksbankens økonomi-pris til minne om Nobel, har blant andre med seg tre tidligere sjefsøkonomer i Verdensbanken som medunderskrivere på uttalelsen.


Les mer på sida.se

Last ned uttalelsen (pdf)