Innovasjon ikke bare profittmaksimering

– Innovasjon er et av samtidens moteord. Begrepet har sin opprinnelse innenfor økonomifaget, men gjør seg nå gjeldende innenfor stadig flere samfunnsområder. Mange ser på innovasjon kun som et verktøy for effektivisering, profittmaksimering og økonomisk vekst. Innovasjon er imidlertid mye mer enn det. Dette skriver Stig-Erik Jakobsen i BT-Innsikt.

Jakobsen holder fram begrepet ansvarlig innovasjon, som inkluderer konsevensene av at innovasjoner blir tatt i bruk. Han skriver: – [...] Det er viktig å få fram at det å kombinere ressurser på nye måter ikke bare er et verdinøytralt verktøy for effektivisering, profittmaksimering og økonomisk vekst, men også et verktøy som skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Innovasjoner bør for eksempel også vurderes opp mot hvordan de bidrar til fordeling og til praksiser som løser vår tids miljøutfordringer.

Les hele artikkelen i Bergens Tidende