Forside » Aktuelt » UiO shopper ledelseskompetanse

UiO shopper ledelseskompetanse

Aud TønnessenUniverstitetet i Oslo kjøper inn tjenester for 8-10 millioner kroner i året fra eksterne kommersielle konsulenter innen ledelses- og organisasjonsutvikling. Mest markerte unntak fra regelen er Det teologiske fakultet, som knapt kjøper slike tjenester i det hele tatt. De siste åra har teologene bare brukt 15 tusen kroner på eksterne konsulenter. Dekan ved Det teologisk fakultet Aud Tønnessen forteller at da fakultetsstyret var nytt, henvendte det seg til personalavdelingen for å få intern ekspertise ved universitetet til å holde et kurs, men at personalavdelingen i stedet foreslo å kjøpe inn et eksternt kurs – som de også gjorde.

Selv om Tønnessen var fornøyd med dette kurset, har hun inntrykk av at eksternt innkjøpte kurs – ofte er “sånn passe”. – Eksterne konsulenter er fryktelig dyre, forteller hun.

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, mener at eksterne eksperter kan involveres i mye ved universitetet, men at det går en grense. En rapport som Underdal-rapporten kunne ikke vært skrevet av eksterne, mener han, siden forfatterne av denne rapporten satt på mye egen erfaring og kunnskap om hvordan universitetet arbeider.

Les mer på Khrono.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.