Hvorfor ble Verdikommisjonen latterliggjort?

Det er i år 20 år siden Bondevik I-regjeringen utnevnte Verdikommisjonen. Førsteamanuensis Jill Loga ved Høgskolen på Vestlandet skrev i 2005 en doktorgrad om kommisjonen. I et innslag i NRKs Ekko-sending 8. januar blir hun spurt hvorfor så mange lo av Verdikommisjonen. Loga peker på flere forhold, som at den fikk en ganske pompøs lansering, midt i storhetstida til ironigenerasjonen.

Men det var også mange som ble provosert av kommisjonen, kanskje mest fordi den symboliserte makt, men hadde liten makt, hadde høy andel medlemmer fra akademia, og deltakerne var for en stor del plukket ut på grunnlag av hvilke verdier de hadde markert offentlig. Samtidig hadde ikke kommisjonen oppdrag om å utrede noe konkret som forarbeid til noe politisk tiltak.

Kommisjonen kunne altså ses som en litt pompøs, moralsk opphøyet institusjon uten et konkret oppdrag. Loga forteller likevel at kommisjonen faktisk satte i gang en rekke tiltak lokalt, i samarbeid med diverse ulike aktører som helsesøstre, Lions og Rotary, og ungdomsklubber. Målet med kommisjonen falt delvis sammen med Jürgen Habermas' ideer om at folket må engasjeres i en borgerlig offentlighet. Dette var populært blant mange i akademia

I ettertid er religionsdialogen det eneste varige resultatet av kommisjonen. Denne er institusjonalisert og fungerer mange steder også lokalt.

Hør innslaget i NRKs Ekko