Forside » Aktuelt » Norsk sosiologisk tidsskrift med temanummer: Velferdsstatens normative grunnlag

Norsk sosiologisk tidsskrift med temanummer: Velferdsstatens normative grunnlag

Nanna Kildal. Bilde fra uni.noNorsk sosiologisk tidsskrift nr 1/2018 er publisert på nettet, som både Open access og som pdf. Tema for denne utgaven er Velferdsstatens normative grunnlag. Utgaven består av forskningsbidragene og kommentarene fra seminaret Velferdsforum vws Universitetet i Bergen i april 2016, da koordinator for Velferdsforum gjennom 15 år, Nanna Kildal, fylte 70 år.

Utgaven inneholder disse artiklene:

Introduksjon
Velferdsstatens normative spørsmål
av Kari Tove Elvbakken, Hans-Tore Hansen og Stein Kuhnle

Vitenskapelige publikasjoner:

Pensjonssystemets bærekraft i Norge og Storbritannia
Reformer og normative dilemma
av Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén

Demokratiske fellesskap og individuelle rettar
Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse
av Atle Møen

Er selektivisme bedre enn universalisme i velferdspolitikken?
av Einar Øverbye

Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling
av Jill Loga

Kommentarartikler

Framing Inequality and Related Policy Responses
av Claus Offe

Fra rettsstat til velferdsstat – normative utviklingslinjer
av Henriette Sinding Aasen

Farvel til arbeidslinja?
Om grunninntekt i den fjerde industrielle revolusjons tidsalder
av Kari Wærness

Hvor(for) forsvant velferdsforskningens normative spørsmål?
av Nanna Kildal

Bokanmeldelse
Rune Ervik, Nanna Kildal og Even Nilsen (Red.): New Contractualism in European Welfare State Policies
av Pauli Kettunen

Tidsskriftet finnes på idunn.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.