Norsk sosiologisk tidsskrift med temanummer: Velferdsstatens normative grunnlag

Norsk sosiologisk tidsskrift nr 1/2018 er publisert på nettet, som både Open access og som pdf. Tema for denne utgaven er Velferdsstatens normative grunnlag. Utgaven består av forskningsbidragene og kommentarene fra seminaret Velferdsforum vws Universitetet i Bergen i april 2016, da koordinator for Velferdsforum gjennom 15 år, Nanna Kildal, fylte 70 år.

Utgaven inneholder disse artiklene:

Introduksjon Velferdsstatens normative spørsmål av Kari Tove Elvbakken, Hans-Tore Hansen og Stein Kuhnle

Vitenskapelige publikasjoner:

Pensjonssystemets bærekraft i Norge og Storbritannia Reformer og normative dilemma av Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén

Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse av Atle Møen

Er selektivisme bedre enn universalisme i velferdspolitikken? av Einar Øverbye

Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling av Jill Loga

Kommentarartikler

Framing Inequality and Related Policy Responses av Claus Offe

Fra rettsstat til velferdsstat – normative utviklingslinjer av Henriette Sinding Aasen

Farvel til arbeidslinja? Om grunninntekt i den fjerde industrielle revolusjons tidsalder av Kari Wærness

Hvor(for) forsvant velferdsforskningens normative spørsmål? av Nanna Kildal

Bokanmeldelse Rune Ervik, Nanna Kildal og Even Nilsen (Red.): New Contractualism in European Welfare State Policies av Pauli Kettunen

Tidsskriftet finnes på idunn.no