Høstens kurs i Profesjonsteori og -etikk ved HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus har høsten 2017 kurs i Profesjonsetikk og Profesjonsteori, som vil gå i regi av Senter for profesjonsstudier. Kursene holdes av hhv. Edmund Henden og Anders Molander (m.fl). Se lenke til emnesider i artikkelen.

PHDPR9300 - Profesjonsetikk 2017 - HiOA

Pensum for ph.d.-emnet Profesjonsetikk høsten 2017. NB! Endringer kan forekomme. Totalt: ca. 648 sider. Bøker. Shafer-Landau, R. (2012): The Fundamentals of Ethics.

SPOPT - Profesjonsteori 2017 - HiOA

SPOPT Profesjonsteori Innledning. Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier.