Høgskolesektoren: Jobber mer og forsker mindre

Ansatte på høgskoler og universiteter jobber flere timer, men forsker mindre enn for fem år siden. En undersøkelse fra Nifu viser at nesten alle yrkesgruppene jobber mer i dag. Utenlandske ansatte både jobber og forsker noe mer enn norske.

Det er også en tendens til at kvinnelige ansatte underviser mer enn menn, mens menn forsker mer enn kvinner. Ansatte i de fleste kategoriene bruker mer tid på undervisning enn før. Pandemien er en sannsynlig forklaring.

Les mer på Khrono