– Administrative oppgaver stjeler tid fra forskningen

I en kronikk på Khrono peker førsteamanuensis Alexander Sandtorv og professor Marte Blikstad-Balas på fire konkrete årsaker til at ansatte i høgskolesektoren bruker mindre tid på forskning. Tiden forsvinner i følge forfatterne i "det administrative sluket". De fire synderne er:

  • Søknadsadministrasjon. Mer av finansieringen enn tidligere må hentes fra eksterne kilder. Søknadsprosessene tar tid.
  • Leganto. Et administrativt verktøy for registrering av pensumlister der et "absurd detaljnivå" kreves.
  • Inspera. Der tidligere to sensorer kunne snakkes på telefon og bli enige, må de nå logge inn i Inspera, og finne fram til rett oppgave samt kontrollere det den andre sensoren har registrert.
  • DFØ. Et økonomisystem er valgt for UiO og UiB som er så uforståelig at ansatte opplever å ikke få lønn.

Les mer på Khrono