‘Hodebra’ for bedre mental helse – framskyndet på grunn av korona

Aktuelt for korona-isolerte: ABC – act, belong, commit kan være det samme for mental helse som 5 om dagen + fysisk aktivitet for fysisk helse. ABC har i Norge fått betegnelse Hodebra.

For fysisk helse finnes innarbeidete og aksepterte råd for hvordan en forebygger sykdom. For mental sykdom finnes ikke tilsvarende aksepterte regler.

HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) har avdekket at psykiske plager øker hos ungdom og unge voksne, og er et av de største folkehelseproblemene i landet for voksne.

Folkehelsealliansen i Trøndelag tar mål av seg til å gjøre noe med dette, ved å fremme ABC-modellen for mental helse. Professor i sosialmedisin Steinar Krokstad og prosjektleder ABC i Røde Kors Trøndelag Lisbeh Lein beskriver i en kronikk på Gemini.no de enkle prinsippene bak Hodebra: A – gjør noe aktivt, B – gjør noe sammen, C – gjør noe meningsfullt.

Les mer på Gemini.no