HiOA: workshop i profesjonsetikk 31. mai

Profesjonsroller og allmennmoral

Sted: HiOA
Tid: fredag 31. mai 2013 kl 09.25

På vegne av Profesjonsetisk Nettverk arrangerer Senter for Profesjonsstudier workshop i profesjonsetikk 31. mai.

Profesjonelle aktører har roller i et normsystem som skiller seg fra allmennmoralens. Både fra et moralteoretisk perspektiv og et praksisperspektiv er forholdet mellom disse normsystemene interessante på flere vis: Krever for eksempel profesjonsroller en annen type motivasjon enn allmennmoralen? Hvordan bør vi tolke konflikter mellom profesjonsroller og allmennmoral? Hva motiverer profesjonelle aktører og hvordan håndterer de slike normkonflikter i praksis?
Med disse spørsmålene som utgangspunkt åpnes det for en diskusjon av forholdet mellom profesjonsrolle, allmennmoral og motivasjon.

Fullt program er lagt ut hos Høgskolen i Oslo og Akershus