Forside » Aktuelt » 10-års jubileum for NEON-dagene i november 2013 – send inn abstract!

10-års jubileum for NEON-dagene i november 2013 – send inn abstract!

Organisasjon, profesjon og etikk er en av sesjonene når NEON-dagene arrangeres i Bergen 28.-29. november 2013. NEON feirer år jubileum med sin tiende konferanse, ti år etter at nettverket ble stiftet! Arrangør er en gruppe med deltakere fra Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Samfunns- og næringslivsforskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og Høgskolen i Bergen.
Arrangementet starter med en PhD-dag 27.11. Både medlemmer av nettverket og alle andre interesserte inviteres til å levere inn abstracts til de 22 forskjellige sesjonene.

Organisasjon, profesjon og etikk er en av sesjonene. Den legges opp som en bred workshop for faglige bidrag i skjæringsfeltet mellom profesjon og organisasjon. Arrangørene inviterer særlig til bidrag der etiske spørsmål er tematisert. Les presentasjon av sesjonen, samt kontaktpersoner her.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.