Hanne Kristin Rohde: – Ledelse er ikke forfremmelse, men et etisk valg

Hanne Kristin Rohde kritiserer i et innlegg i Aftenposten Justisdepartementet for å bruke "ord som minner om luft", når de formulerer seg om behovet for bedre ledelse i politietaten. Rohde var fram til hun sa opp i 2014 leder for seksjon volds-og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.
Hun skriver blant annet: – Slik jeg leser departementets formuleringer, utelates det jeg kaller lederskap i betydningen etisk ledelse.

Rohde hevder at det fortsatt er vanlig at lederstillinger i politiet blir regnet som en forfremmelse, noen hun er sterkt uenig i: – Lederrollen derimot bør ikke ha plass til folk som ikke bryr seg om menneskene de skal lede, hvor lederens klokskap, menneskesyn og etiske sans er helt eller delvis fraværende.

Roede peker på at det i et flertall av mobbesaker i arbeidslivet, er lederen som oppleves som problemet. – Å stille seg foran en gruppe mennesker og si at du  er deres leder, er å ta ansvar for andre menneskers trivsel, noe av deres utvikling, noe av deres mentale og fysiske helse og noe av deres jobbkarriere og lønnsutvikling.

Men Justisdepartementet er ifølge Roede mest opptatt av at ledere skal være resultatorienterte. 

Men hun mener emosjonell intelligens er det som skiller en god leder fra en ordinær leder.
– Å være resultatorientert er en ren intellektuell dimensjon i ledelse. Å være relasjonsorientert/etisk orientert er en intellektuell/emosjonell dimensjon i ledelse. 

Rohde hevder at flere ledere burde fratrådt stillingene sine i etterkant av Monica-saken.

Les hele artikkelen i Aftenposten