Første offshore-fartøy med batteriløsning

Fornybar energi blir så smått introdusert i havgående skipsfart. Eidesvik Offshore har fått installert et nyutviklet hybridsystem på supply-fartøyet Viking Queen, som fører til 18 prosent reduksjon i drivstoffutgifter. Systemet er tidligere utprøvd på søsterskipet Viking Lady.
Det er fortsatt naturgass som brukes som drivstoff, mens de nye batteripakkene stabiliserer motordriften uansett vær, og kan tappes i standbymodus. Utslippene av Nox og klimagasser reduseres med 25%.

Det kreves ladepunkter på land før teknologien kan bli særlig utbredt. Men med en installasjonskostnad på 15 millioner kroner, regner Eidesvik med en tilbakebetalingstid på under fem år.

Les mer i Sysla