Fylkespolitikere tjener en halv million på 5-6 møter

Det er stor variasjon i lønningene som heves av fylkestingspolitikere. Blant de fylkene som betaler høyest lønn finner vi Rogaland, Troms og Buskerud. I Rogaland tjener en fylkestingspolitiker knapt 500.000 kroner i året. Fylkestinget møtes 5-6 ganger i året. Fylkesordføreren tjener om lag like mye som en statsråd – 1,2 millioner kroner.

I snitt tjente norske fylkespolitikere omlag 360.000 kroner i fjor. Denne lønnen har de i tillegg til lønn fra sin vanlige jobb.

Les mer i Aftenposten