Forside » Aktuelt » Fusjonsrapport om HVL: Gjenstår å utvikle en felles kultur

Fusjonsrapport om HVL: Gjenstår å utvikle en felles kultur

NIFUrapport2020-7Høgskulen på Vestlandet ble fusjonert i 2017 fra Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Nå er en forskningsrapport fra NIFU om følgene av fusjonen klar. Følgeevalueringen av fusjonen viser at den formelle organiseringen er i ferd med å finne sin form, men det gjenstår arbeid med å utvikle felles kultur og god kommunikasjon i en mye større organisasjon med til dels lange vertikale linjer og geografiske avstander. På tross av en krevende fusjonsprosess har HVL flere gode resultater innen forskning, utdanning og samhandling.

Khrono har en bredere oppsummering av rapporten, der det blant annet kommer fram at det er “mye frustrasjon” i organisasjonen etter fusjonsprosessen, som fortsatt er ganske fersk. En viktig anbefaling fra rapporten er å la organisasjonen “sette seg” før det gjøres ytterligere organisatoriske endringer.

Elken, Mari; Daus, Stephan; Gunnes, Hebe; Lyby, Lars; Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude:
En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet: Sluttrapport

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.