Fusjon uten funksjon?

Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0
Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0*
Gjennomførte strukturreformen: Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree. CC by-sa 3.0

Forskere finner ikke tegn til bedre utdanningskvalitet hos masterstudenter på fusjonerte læresteder.
Strukturmeldingen fra 2015 hadde som mål at sammenslåing av høgskoler og universitet skulle bidra til bedre utdanningskvalitet. Khrono referer til NIFU-rapport som ble presentert på Arendalsuken.

NIFU har data fra 2017-2021. Rapporten sammenlignet tallene fra fusjonerte læresteder før og etter sammenslåingen med resten av sektoren. Forskerne har sett på studentenes vurdering av utdanningens faglige innhold, undervisning, tilbakemelding og veiledning, og utdanningens relevans for arbeidslivet, ifølge Khrono.