Frøydis Oma Ohnstad: Profesjonsetikk for lærere

Publisert 2023

F

Ohnstad Profesjonsetikk for lærere, forside
Ohnstad Profesjonsetikk for lærere, forside*
røydis Ona Ohnstad: Profesjons­etikk for lærere, Fagbokforlaget 2023.

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og gjør en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. For å utvikle etisk kompetanse må de både kunne identifisere etiske spørsmål, analysere dem og få anledning til å diskutere dem med hverandre. Gjennom en rekke konkrete eksempler på dilemmaer fra skolehverdagen belyser forfatteren mange av de etiske utfordringene lærere møter.

Les mer på Cappelen Damm