Glemmestad (red), Isaksen (red), Kråkenes: Grønt sosialt arbeid

Publisert 2023

bok Grønt sosialt arbeid omslag
bok Grønt sosialt arbeid omslag*
Dette er en av de første fagbøkene på norsk om «Green social work». I denne antologien deler ulike bidragsytere sine perspektiver på naturvern, klimahensyn og bærekraft i møte med mennesker og samfunn som trenger sosialfaglig bistand. Målet er å hjelpe barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere til å reflektere over og knytte klima- og miljøutfordringer til sin egen arbeidshverdag.

Les mer på Fagbokforlaget