Bennwik, Misje, Aadland: Profesjonsetikk i sosialt arbeid

Publisert 2023

Bok forside, Bennwik: Profesjonsetikk i sosialt arbeid
Bok forside, Bennwik: Profesjonsetikk i sosialt arbeid*
Ingri-Hanne Bennwik, Turid Misje, Einar Aadland: Profesjonsetikk i sosialt arbeid, Samlaget, 2023.

Denne boka handlar om korleis sosialarbeidarar kan finne fram til best mogleg handlingsval når situasjonar blir vanskelege og tvilen melder seg – slik at folk får hjelp og innbyggarane får tillit til profesjonen.

Les mer på Ark.no