Først i verden: New Zealand med erklæring om grenser for offentlig bruk av algoritmer

En stadig økende bruk av algoritmer eller kunstig intelligens i offentlig administrasjon har fått regjeringen i New Zealand til å lansere en erklæring som skal sette standarder for denne bruken. Når avgjørelser basert på kunstig intelligens får direkte konsekvenser for rettighetene til den enkelte innbygger, vil lett tillitten til det offentlige svekkes.

 En rapport fra 2019 viste at det var svært stor variasjon i bruken av algoritmer innen det offentlige. Slik teknologi brukes til alt fra å styre trafikklys til å delegering av politistyrker til forskjellige områder. 

Den nye erklæringen som ble lansert i slutten av juli hadde fra starten 19 statlige etater som underskrivere, og flere kommer til. Bruken skal i følge erklæringen være transparent, slik at alle skal kunne vite hvilke data som samles, hvordan de brukes, og hvor de lagres – såsant offentliggjøring av dette ikke kommer i konflikt med nasjonal sikkerhet.

Les mer i the Guardian