Fornybar energi ‘har passert kull’

Det internasjonale energibyrået IEA skriver i en ny rapport at fornybar energikapasitet har passert kull innen økningen av elektrisitetsproduksjonen globalt. IEA ser på endringen som et markant skifte som vi ikke kunne forestilt oss for bare fem år siden. Økningen tilsvarer de reduserte kostnadene ved produksjon av fornybar energi – særlig solkraft.

IEA har derfor også økt sine prognoser for framtidig produksjon av fornybar energi.

Men for øyeblikket er det kapasiteten for elektrisitetsproduksjon – ikke selve produksjonen – som har passert kull. Den faktiske produksjonen er betydelig lavere enn kapasiteten. Og innen andre sektorer som transport er utviklingen av fornybar mye langsommere enn innen elektrisitet.

IEA skriver derfor at klimamålene "krever sterkere dekarboniseringstall [som betyr utskifting av fossilt brensel] og økt gjennomtrenging av fornybar energi i alle tre sektorer: strøm, transport og varme".

Les mer på BBC