Folkeavstemning forkastet fjerning av skatterabatt for superrike i Sveits

Sveits holdt søndag folkeavstemning over tre forskjellige saker, der den ene handler om skatteflyktningene sine særskilte skatterabatter i fjellandet.

Den sveitsiske ordningen for skatteflyktninger tillater folk som bare bor i Sveits, men ikke har nevneverdig virksomhet der, å avtale en personlig skattesum med myndighetene. I snitt betaler de knapt 5.500 personene som nyter godt av denne ordningen 900.000 kroner i skatt. For vanlige sveitsere kan inntektsskatten komme opp i 45%.

Ordningen ble innført i 1862, men den gangen som et middel til å få rike britiske innflyttere til å betale noe for lokale tjenester. Nå har sosialdemokratene foreslått å fjerne denne spesielle fordelen for de rike. De spesielle sveitsiske ordningene som er tilpasset superrike, har blitt mer diskutert etter finanskrisen.

60 prosent stemte mot å fjerne skattefordelene.

Les mer på e24.no