Ett av seks tidlige dødsfall skyldes forurensing

Hanging Smog. Foto Craig Nagy, via Flickr. Lisens CC by-sa 2.0
Hanging Smog. Foto Craig Nagy, via Flickr. Lisens CC by-sa 2.0*
Hanging Smog. Foto Craig Nagy, via Flickr. Lisens CC by-sa 2.0

Ni millioner mennesker døde av forurensing i 2019, ifølge en studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet Planetary Health. 6,7 millioner av disse skyldes luftforurensing. En viktig del av årsaken er økt industrialisering i mellominntekts- og fattige land, delvis som følge av at rike land har flyttet den mest forurensede industrien til land i det globale sør.

Bly er den viktigste dødsårsaken fra forurensing. 900.000 mennesker døde av blyforurensing, men rapporten mener det virkelige tallet trolig er langt høyere. Eksportvarer fra utviklingsland kan også inneholde forurensing. Slik er det for eksempel med morsmelkerstatning og barnemat som kan inneholde både bly og arsenikk.

USA er det eneste industrilandet blant de ti landene med flest døde etter forurensing, men verst er det i Tchad og Den sentralafrikanske republikk.

Les mer i Bergens Tidende