‘Etikk i praksis’ søker bidrag

Tidsskriftet Etikk i Praksis søker bidrag til de to kommende utgavene. Tema er Etikkbølgen i yrkesutdanning og praksis og Teknologiutviklingens normative dimensjoner.

Nummer 2 2014 vil ha tema Etikkbølgen i yrkesutdanning og praksis
Etikk rykker inn som fag i yrkesutdanningene. Flere yrkesgrupper formulerer egne etiske retningslinjer. Hvor kommer presset om å inkludere etiske timeplaner og retningslinjer fra? Vi ønsker bidrag som diskuterer og undersøker begrunnelser for, og mulige følger av «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis.
Fullstendig beskrivelse finnes her.
Frist for innsending er 10. juni 2014

Nummer 1 2015 har tema Teknologiutviklingens normative dimensjoner
Dette spesialnummeret vil åpne for artikler som drøfter spørsmålet: Hvilke metoder gir gode og anvendbare svar på de normative utfordringer ny teknologi stiller oss overfor?
Fullstendig beskrivelse finnes her.
Frist for innsending er 5. januar 2015