Forside » Aktuelt » Etikk i praksis nr 2/2012 er ute – tema ‘Irregulær migrasjon’

Etikk i praksis nr 2/2012 er ute – tema ‘Irregulær migrasjon’

etikk-praksis-2-2012Tidsskriftet ‘Etikk i praksis’ er kommet med sitt andre nr i 2012. Temaet er denne gangen “Irregulær migrasjon – etiske, rettslige og politiske dilemmaer“.
Bladet ønsker å bidra til en prinsippiell diskusjon om hvilke rettighetene for personer som oppholder seg illegalt i vestlige liberale stater, og om hvordan disse møtes og behandles av de forskjellige statene og institusjonene som får med dem å gjøre.
Artiklene i temadelen har en empirisk informert analyse av problemene innen migrasjonsfeltet.

I artikkelen «Individuelt ansvar og sløvhet i profesjonsutøvelse» ser postdoktor i etikk ved Universitetet i Agder, Solveig Botnen Eide, på enkeltpersoners individuelle ansvar i lys av det hun kaller «sløvhet» innenfor profesjonsutøvelse. Hun er inspirert av Hannah Arendts tenkning rundt det individuelle ansvaret hos enkeltpersoner i komplekse byråkratier.

Alle artiklene er tilgjengelige gjennom TAPIRs Open Access Portal

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.