Forside » Aktuelt » SPS-konferansen 2012: Det profesjonelle landskapet

SPS-konferansen 2012: Det profesjonelle landskapet

Torsdag 6. desember kl 10-16 ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse. Temaet er “Det profesjonelle landskapet“. I år settes søkelyset på endringsprosesser i det profesjonelle landskapet. Noen av disse prosessene er overgripende og går på tvers av forskjellige politikkområder og profesjoner.

En slik utviklingslinje er fremveksten av det som omtales som «audit society» – revisjonssamfunnet – en stadig økende oppmerksomhet mot systematisk etterprøving og kontroll av offentlige tiltak. I norsk sammenheng er Riksrevisjonen et sentralt organisatorisk instrument. En annen er fremveksten av nye organisasjoner for formidling av kunnskap fra akademia og forskningsinstitusjoner til forskjellige brukere av kunnskapen. Det nye kunnskapssenteret for utdanning er siste organisatoriske knoppskyting.

Konferansen blir arrangert i Pilestredet 46, Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.