Etikk i Praksis med Early View-publisering av artikler til kommende numre

Etikk i Praksis har publisert på nett flere artikler fra deres kommende numre som "Early View":

Trygve Lavik: Climate change denial, freedom of speech and global justice

Mladjo Ivanovic: Lives rendered invisible: Bearing witness to human suffering

Noa Wirth Nogradi: Should she be granted asylum? Examining the justifiability of the persecution criterion and nexus clause in asylum law

Rachelle Bascara: Compatriot partiality and cosmopolitan justice: Can we justify compatriot partiality within the cosmopolitan framework?

Sabrina Martin: A non-ideal global basic structure

 

Call for book reviews:

Book for review: Marie Aakre. (2016). Jakten på dømmekraft. Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. 1. utgave 2016. ISBN: 9788205472204. Pris kr. 369,-. I salg fra 4. januar 2016

You may also propose other books to review to the Editors.

Book review proposals may be submitted for consideration for the upcoming issues within the submission deadlines: Nr 1/2016: 5 January 2016
Nr 1/2016: 5 April 2016.

Refer to guide for preparing book reviews: http://is.gd/eip_bookreview

Planlagte numre - call for submissions

Nr 1/2016: Temanummer om Public Domain and Democracy in the Digital Age.
Frist for innsending 5. januar 2016
Nr 1/2016: Temanummer om Realizing Global Justice: Theory and Practice.
Frist for innsending 5. april 2016

Alle temanumre har åpne seksjoner. Mer informasjon finner du på http://is.gd/innsend_eip