Forside » Aktuelt » NIFU går for fusjon på Vestlandet

NIFU går for fusjon på Vestlandet

Fordelene er større enn ulempene ved sammenslåing av høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund. Det konkluderer Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) med i en ny rapport. Rapporten på 180 sider sammenfatter sin konklusjon slik:

«Med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets politikk og føringer for utviklingen av universitets- og høgskolesektoren, samt de muligheter en fusjonert høgskole på sikt vil ha, blant annet for å utvide og forsterke den regionale rollen, utvikle større, bredere og sterkere fagmiljøer, og klare å tilby et femårig mastergradsløp for lærerutdanning, er det vår vurdering at fordelene ved en fusjon framstår som større enn ulempene.»

Les mer på Høgskolen i Bergen

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.