‘Etikk i praksis’: invitasjon til bidrag

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet tar imot bidrag fra alle som arbeider med problemstillinger innen anvendt etikk fra ulike faglige innfallsvinkler.

Tidsskriftet inviterer til bidrag til utgavene som kommer i 2015:

Nr 1/2015: Teknologiutviklingens normative dimensjoner

Dette spesialnummeret vil åpne for artikler som drøfter spørsmålet:
Hvilke metoder gir gode og anvendbare svar på de normative
utfordringer ny teknologi stiller oss overfor?
Fullstendig beskrivelse finnes her.
Frist for innsending er 5. januar 2015

Nr 2/2015: Åpent nummer
Utgaven neste høst blir ikke et temanummer. Vi ønsker med dette å markere at vi ønsker å få tilsendt bidrag fra alle temafelt kontinuerlig.
Frist for innsending er 10. juni 2015

Bidrag sendes til redaksjonen