Erling Holden og Kristin Linnerud: Bærekraftig utvikling. En ide om rettferdighet

Publisert 2021

Holden, E. & Linnerud, K. (2021). Bærekraftig utvikling. En ide om rettferdighet. Universitetsforlaget.

FNs bærekraftsmål har satt bærekraftig utvikling på dagsorden. Men hva er ideen som målene hviler på? Hvilke verktøy har vi for å omsette målene til handling?

Ideen om bærekraftig utvikling er eldre enn bærekraftsmålene og er tett vevd sammen med ideen om rettferdighet: rettferdighet mellom oss som lever i dag og framtidige generasjoner, mellom oss som bor i den rike delen av verden og de fattige, og mellom mennesker og naturen rundt oss.

Les mer på Universitetsforlaget