Forside » Aktuelt » Erasmus Mundus utlysning: Promotering av europeisk høyere utdanning

Erasmus Mundus utlysning: Promotering av europeisk høyere utdanning

Det er satt fokus på tre hovedtiltak:

1. Markedsføringstiltak fra grupper av institusjoner, hvorav minst én må være fra tredjeland. Under dette tiltaket ligger også ”Clusters”, det vil si nettverksprosjekter, dannet av tidligere Erasmus Mundus-prosjekter
2. Prosjekter igangsatt av de nasjonale kontaktpunktene for Erasmus Mundus. Disse tildeles etter intern utlysning blant de nasjonale kontaktpunktene
3. Tilskudd til Erasmus Mundus Alumni, organisasjonen som samler tidligere Erasmus Mundus studenter.

Hvem kan delta?
Bare markedsføringstiltak er en åpen utlysning. Utdanningsinstitusjoner fra land i EU/EØS-området kan søke om midler til prosjekter slik disse er beskrevet i programguiden og eventuelt i den årlige utlysningen.

Søknadsfrist er 29 april, 2011.

Lenke: //www.siu.no/nor/Hoeyere-utdanning-og-forskning/Erasmus-Mundus/Promotering-av-europeisk-hoeyere-utdanning
Kjelde: SIU

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.