Forside » Aktuelt » Høyere utdanning som samfunnsgode

Høyere utdanning som samfunnsgode

En ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet viser at det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning fram mot 2020. – Vi vil trenge minst 20 000 nye studieplasser i Norge. Flere med høyere utdanning er viktig for at vi skal kunne utvikle velferdssamfunnet vårt videre, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.  

De som investerer noen år på utdanning, vil få en høyere livsløpsinntekt enn de som starter yrkeslivet rett etter grunnskolen. Det er hovedkonklusjonen i analysen Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført for Kunnskapsdepartementet, skriver Aftenposten

Samme avis omtaler også en fersk undersøkelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark, som dokumenterer at det gir store gevinster for samfunnet at befolkningen utdanner seg. Et stigende utdannelsesnivå er ifølge undersøkelsen nøkkelen til å generere en stigende økonomisk vekst og velstand.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2010/norge-trenger-flere-med-hoyere-utdanning.html?id=629342
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.