Forside » Aktuelt » Nytt masterprogram i organisasjon og ledelse ved UiO

Nytt masterprogram i organisasjon og ledelse ved UiO

Professor i sosiologi Tian Sørhaug har det faglige ansvaret for masterprogrammet, og er svært glad for at UiO nå kan tilby studenter en slik utdanning.

– Så vidt jeg vet, finns det i dag ingen spesialisert og helhetlig utdanning på masternivå innen dette viktige samfunnsområdet, sier Sørhaug.

I arbeidslivet går dette omfattende feltet gjerne under namet Humane ressurser (HR), og både private aktører og høgskoler tilbyr i dag en rekke HR-relaterte kurs.

OLA-programmet vil på mange måtar bli ett supplement til disse tilbudene.

– Vi vil benytte UiO sine kunnskapsformer som er forskingsbaserte, mindre normative og mer kritisk rettet, seier Sørhaug.

Studiet vil være anvendt og rettet mot arbeidslivet, og ha en klar tverrfaglig profil med emner innen både samfunnsfag, filosofi og jus.

Lenke: //www.sv.uio.no/ – [lenken er fjernet]
Kjelde: UiO

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.