Doktoravhandling: Psykologien står i fare for å bli upersonlig

Line Joranger

Line Joranger advarer i sin doktoravhandling mot at psykologien er i ferd med å blir for upersonlig. Hun har nettopp disputert med doktorgraden "Subjectivity as Science and Experience". Nevropsykologisk forskning har økt enormt de siste tiårene. Forskningen gir oss utallige nye svar på hvordan vi tenker, og kanskje enda flere spørsmål. Den gir oss også nye muligheter for å stille diagnoser.

Joranger mener den nevropsykologiske forskningen gir en smal forståelse av hvem vi er og hvorfor vi gjør hva vi gjør. Hun mener oppførselen vår er grunnleggende uforutsigbar, fordi vi gjennom livet er utsatt for en mengde inntrykk fra det kulturelle og sosiale miljøet rundt oss. Dette er med å skape personligheten vår.

Svend Davanger ved anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo spør i en kommentar retorisk om hvor personligheten vår ellers skulle være, om den ikke er i hjernen. Davanger mener at hjerneforskningen med tiden vil gi oss et ganske detaljert bilde over personligheten vår.

Joranger er bekymret for at psykiateren ikke ser hele mennesket han sitter overfor, om han legger for stor vekt på nevrovitenskapens begreper. Mennesket er så uendelig mye mer, sier hun til forskning.no
Intervjuet er også publisert på engelsk på sciencenordic.com