Forside » Aktuelt » Student-entreprenørskap: – Bergen henger ikke etter!

Student-entreprenørskap: – Bergen henger ikke etter!

– Bergen henger ikke etter! hevder professor Stig-Erik Jakobsen (HiB) og direktør Anders Haugland, Bergen Teknologioverføring BTO. Ifølge de to gir Bergens næringsliv og utdannings- / forskningsinstitusjoner Bergen andre forutsetninger for studententreprenørskap enn Trondheim.

I Trondheim følges modellen “Technology-push”, som har gode forutsetninger for å lykkes med utvikling av studentbedrifter i nettopp denne byen. Det satses på å utvikle bedriftene basert på en lineær prosess fra forskningside til markedsintroduksjon, spesielt med støtte i den anvendte forskningen ved Sintef.

Jakobsen og Haugland hevder likevel at en «bred»/integrert ­modell har større muligheter for å lykkes i Bergen. Utvikling av nye bedrifter skjer da gjennom et samspill ­mellom ulike aktører i et såkalt «regionalt innovasjonssystem». Her blir ikke studententreprenørskap begrenset til “bare” å bygge på nye forskningsideer, men utvides til å gjelde ideer som utvikles i samarbeid med eksisterende næringsliv og det offentlige.

Bergensområdet har sterke næringslivsklynger innen flere bransjer. Masterstudentene i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen har praksis i klyngebedriftene, der de jobber med innovasjon innenfor disse. I tillegg finnes flere samarbeidsordninger mellom Høgskolen og næringslivet som tar sikte på etablering og nyskaping.

Også Universitetet i Bergen og Norges Handelshøgskole har signalisert at de vil være med i det regionale samarbeidet om et “robust, regionalt innovasjonssystem”.

Bergen Teknologioverføring BTO har flere tiltak rettet mot studentinnovasjon. Blant annet har man sammen med HiB utviklet et eget nytt inkubasjonsprogram for studenter som vil etablere studentbedrifter – ACCEL Student.

Les Jacobsens og Hauglands kronikk i Bergens Tidende

BTO eies av Universitetet i Bergen (40 %), Helse Bergen (40 %) og Havforskningsinstituttet (20 %). Ifølge nettsiden på Universitetet i Bergen er målsetningen “økt verdiskaping fra forskning på Vestlandet, til beste for forskerne, forskningsmiljøene og samfunnet. BTOs nettsted bergento.no foreligger utelukkende på engelsk.

 

 

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.