Caroline Ditlev-Simonsen: Strategi for bærekraftig forretningsdrift

Publisert 2023

Forside: Ditlev-Simonsen: Strategi for bærekraftig forretningsdrift
Forside: Ditlev-Simonsen: Strategi for bærekraftig forretningsdrift*
Caroline Ditlev-Simonsen: Strategi for bærekraftig forretningsdrift. Fra teori til handling, Universitetsforlaget, 2023

I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan tenke nytt om sammenhengen mellom samfunnsansvar og forretningsdrift. Boken er nyttig for bedriftslederen som vil lykkes med å håndtere overgangen til en mer ansvarlig og bærekraftig måte å drive forretning på. Du lærer hvordan du i praksis kan ta i bruk FNs bærekraftsmål, og hvordan du skal forholde deg til nye reguleringer som for eksempel regnskapslov, krav til leverandørkjeden, rapportering, ESG og finans.

Les mer på Universitetsforlaget