– Bærekraftsmålene må integreres i den forskningsbaserte utdanningen

– Alle som setter seg inn i hva FNs 17 bærekraftsmål handler om, blir umiddelbart slått av det høye ambisjonsnivået. Bærekraftsmålene plasserer menneskeheten i en og samme båt. For å kunne oppnå bærekraftsmålene, må vi gjennomføre radikale endringer i måten våre sosiale og økonomiske systemer skaper velferd. Dette krever innsats, også fra universitetene. Vi må følge opp gjennom vitenskapelig rådgivning og ved å tilby en forskningsbasert utdanning der bærekraftsmålene er integrert.


Dette skriver de to viserektorene Oddrun Samdal og Annelin Eriksen og masterstudenten Anja Myrtveit ved Universitetet i Bergen (UiB) i en artikkel på Khrono. De tre peker på at det er svært kort tid for gjennomføring av bærekraftsmålene globalt – bare 12 år. Den store bærekraftskonferansen som UiB arrangerer 8.-9. februar er et viktig skritt for å løfte fokuset på bærekraft i hele universitetssektoren.

Les hele innlegget på Khrono