Forside » Aktuelt » Torstein Dahle: Kan kommuneregnskapet brukes til måling av effektivitet og produktivitet?

Torstein Dahle: Kan kommuneregnskapet brukes til måling av effektivitet og produktivitet?

Dahle, Torstein (2013): Kan kommuneregnskapet brukes til måling av effektivitet og produktivitet?, Kommunerevisoren nr 2-2013

Torstein Dahle, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, reiser i denne artikkelen debatt rundt bruken av effektivitetsmål i kommuneregnskapet. Som utgangspunkt viser han til vellykket behandling av demente ved NKS Olaviken, satt opp mot KOSTRAs «produktivitet / enhetskostnader» innenfor pleie- og omsorgstjenestene. KOSTRAs kriterier utelukkende går på økonomiske kriterier, der den dementes livskvalitet blir helt irrelevant. Ved Olaviken kan “effektiv pasientbehandling” kanskje bedre defineres som at pasienten finner mening med tilværelsen som dement.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.