– Ampère viktig demonstrasjonsprosjekt for grønt skifte i maritim industri

Den elektriske ferja Ampère ble et viktig demonstrasjonsprosjekt, som har lagd bølger i maritim industri, skriver Svein Gunnar Sjøtun i en vitenskapelig artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift. Sjøtun er tilknyttet Mohn-senteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet.

Sjøtun har gjennom intervuer med folk som har vært involvert i prosjektet samt litteraturstudier undersøkt hvordan nettverkene rundt Ampère-prosjektet arbeidet strategisk og drive lobbyarbeid, inntil Ampère ble satt i drift. Prosjektet har ifølge forfatteren vært viktig for å utløse det pågående grønne skiftet i maritim industri.

Les artikkelen i Norsk Geografisk Tidsskrift