Alarm om helseskader ved nattarbeid

En dansk undersøkelse viser at sykepleiere som arbeider natt løper markert høyere risiko for å utvikle forskjellige typer hjerneskader og -sykdommer, eller andre typer helsesvikt. Dødeligheten øker med hele 26 prosent ved nattarbeid.

Både norske og danske sykepleiere argumenterer for at eldre utøvere i faget bør fritas for nattarbeid.

Nattarbeid er tøffere nå enn tidligere: – Det sier seg selv at situasjonen blir verre all den tid sykepleierne som arbeider på natten, har fått flere arbeidsoppgaver og pasienter. Både ved sykehusene og ute i kommunene er pasientene sykere og mer skrøpelig med flere diagnoser nå enn tidligere. Vi blir eldre og flere uten at ressursene til sektoren har økt, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund til Aftenposten.

Les mer i Aftenposten