Abstracts ønskes til de tiende NEON-dagene 28-29. november

Til den 10. NEON-konferansen i slutten av november inviteres medlemmer og andre interesserte til å levere abstracts til sesjonene. Av spesiell interesse for profesjons- og etikk-interesserte er sesjonen for Organisasjon, profesjon og etikk.


NEON feirer i år jubileum med sin tiende konferanse, ti år etter at nettverket ble stiftet! Arrangør er en gruppe med deltakere fra Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Samfunns- og næringslivsforskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og Høgskolen i Bergen.
Arrangementet starter med en PhD-dag 27.11. Såvel medlemmer av nettverket som andre interesserte inviteres til å levere inn abstracts til de 22 forskjellige sesjonene.

Organisasjon, profesjon og etikk er en av sesjonene. Den legges opp som en bred workshop for faglige bidrag i skjæringsfeltet mellom profesjon og organisasjon. Det inviteres særlig til bidrag der etiske spørsmål er tematisert. Les presentasjon av sesjonen, samt kontaktpersoner her.