9.12 – to seminarer med Tax Justice Network: Scheelutvalget, utvikling og menneskerettigheter

Den 9. desember byr Tax Justice Network på to seminarer om skatt: Hva mener internasjonale eksperter om Scheel-utvalgets rapport? Hvorfor henger skatt, utvikling og menneskerettigheter tett sammen? Les mer om seminarene og påmeldingsinfo under.

Åpent seminar I: Skattelegging i en internasjonal økonomi
Tirsdag 9. desember kl. 14:30-16:00 på Stortinget

Skatteutvalget har nå lansert sin utredning «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi». Vil de foreslåtte tiltakene fungere mot selskapers skattetriksing i Norge og globalt? Følgende personer vil gi sin dom:

  • John Christensen, Storbritannia/Jersey, leder og grunnlegger av Tax Justice Network
  • Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet
  • Dereje Alemayehu, Etiopia, leder den globale alliansen for skatterettferd, GATJ

Mer info og påmelding her

Arrangører: Arbeiderpartiets finansfraksjon og Tax Justice Network – Norge

Åpent seminar II: Hvem skal betale for Utviklingsmålene?
- Hvorfor skatt er sentralt for å innfri grunnleggende menneskerettigheter

Tirsdag 9. desember kl 12:30-14 hos Utenriksdepartementet

På FNs utviklingskonferanse i Addis Ababa i 2015 vil generering av egne ressurser til utvikling stå sentralt. Viktige politiske steg er tatt fra G20 for mer finansiell åpenhet, som vil gi bedre muligheter til å sikre at skatten blir lagt igjen i de landene der verdiskapingen skjer. Men internasjonale regler som er i støpeskjeen nå ser ikke ut til å hjelpe de fattige landene. Hvordan kan skatt styrke enkeltlands muligheter til å finansiere grunnleggende menneskerettigheter?

På programmet:

  • Bjørn Brede Hansen, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet
  • John Christensen, leder av Tax Justice Network
  • Dereje Alemayehu, leder Global Alliance for Tax Justice
  • Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge

Mer info og påmelding her

Arrangører: Utenriksdepartementet og Tax Justice Network – Norge