6000 NAV-saker må gjennomgås av tingrettene

[caption id="attachment_6693" align="alignright" width="188"] NAV-direktør Sirgun Vågeng[/caption]

Den siste dommen i NAV-skandalen ble felt to uker etter at Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli ble varslet om NAV-feilen, som førte til at minst 48 personer feilaktig ble dømt for bedrageri. En mann fra Austefoll ble 17. september dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for bedrageri av 530.000 kroner. Dette var åtte måneder etter at NAV først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på kritikken fra Trygderetten av feilaktig lovforståelsen i sakene.

46 nye saker under etterforsking

Alle dommer om NAV-bedrageri fra 2012 skal nå gjennomgås av tingrettene. Seksjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen sier til Bergens Tidende at det ikke er mulig å identifisere NAV-sakene gjennom direkte søk i systemene. Alle sakene må derfor sjekkes manuelt.

I august mente likevel NAV at etaten ikke var forpliktet til å gjøre noe eget initiativ for å finne fram til hvilke personer som var blitt feilaktig dømt eller krevd for tilbakebetaling av støtte. 46 anmeldelser er fortsatt under etterforsking for samme mulige lovbrudd. Disse sakene kommer i tillegg til de minst 48 feilaktige dommene som er kjent fra før.

Les mer i Vårt Land