Forside » Aktuelt » 2300 barnehager har for lav bemanning

2300 barnehager har for lav bemanning

Master i barnehagekunnskap, bildeFå uker før den nye bemanningsnormen for barnehagene trer i kraft 1. august, har 2300 av totalt 5200 barnehager for lav bemanning. Kravet er at det skal være maksimalt tre barn under 3 år  per voksen ansatt, og ikke flere enn seks barn over 3 år per ansatt. Normen setter også krav om at andelen pedagoger blant de ansatte må heves.

Barnehagene har ett år på å innfri normen. Det er tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at nær halvparten av barnehagene må ansette flere for å innfri normen. Det viser seg også at det er spesielt i de store byene at antall ansatte er for lavt. Små kommuner og små barnehager har gjennomsnittlig bedre bemanning enn andre.

Les mer i Aftenposten

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.