2300 barnehager har for lav bemanning

Master i barnehagekunnskap, bilde

Få uker før den nye bemanningsnormen for barnehagene trer i kraft 1. august, har 2.300 av totalt 5.200 barnehager for lav bemanning. Kravet er at det skal være maksimalt tre barn under 3 år  per voksen ansatt, og ikke flere enn seks barn over 3 år per ansatt. Normen setter også krav om at andelen pedagoger blant de ansatte må heves.

Les mer...

udir-magasinet 2016 – for alle som jobber i barnehage

udir-magasinet-2016

Utdanningsdirektoratet har kommet med Udir-magasinet 2016 for de som jobber i barnehage. Magasinet inneholder en rekke artikler om engasjerte barnehageansatte som deler sine erfaringer, det besøker flotte uterom, inneholder stoff om kompetanseheving og myer mer, alt i en lekker og Les mer…