23. april ny frist for abstrakt til Nordpro 2014 (Oslo 23.-24.10)

Frist for levering av abstrakt til NORDPRO 2014-konferansen er utsatt til 23. april. Konferansen arrangeres i Oslo 23.-24. oktober 2014.

Temaet er 'De nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring – Implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning'. NORDPRO 2014-konferansen inviterer til forsknings- og utviklingsbidrag innenfor et bredt spekter av temaer knyttet til profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning.

Hovedinnledere:
Lars Inge Terum, SPS, HiOA: Profesjoner og velferdsstaten i endring
Anne Edwards, University of Oxford: Holding it together: changing practices in a time of transition

Frist for innsending av abstrakt er 23. april.
Se konferansesiden for ytterligere detaljer.

Vi viser også til NORDPROs hjemmeside.

Meld ifra til Tanja Haraldsdottir Nordberg hvis du ønsker å bli ført opp på NORDPRO sin e-postliste.
Tips om publikasjoner, seminarer, arrangement osv. som kan bekjentgjøres på NORDPRO sin hjemmeside kan sendes til