World Social Science Report 2010: Knowledge divides

Hovedmålet til rapporten er å understreke den viktige rollen samfunnsvitenskapene spiller i å løse globale utfordringer, og å undersøke hvordan kunnskap blir til, formidlet og brukt globalt, samt gi en oversikt over hvordan fagfeltet utvikler seg. Les mer...