Ønsker mer internasjonalisering av utdanningen

Norske høyskoler og universiteter må gjøre seg mer attraktive for utenlandske studenter og institusjoner, og norske studenter må bli motivert til i større grad å velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet. Les mer...

Om møtet mellom pasient og fysioterapeut

Høgskolelektor Tobba Therkildsen Sudmann disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen 13. februar, med avhandlingen "Å skape/kjønne kroppspolitikk. Fysioterapi som vindu til helse og sykdom". Les mer...