Forside » Aktuelt » Ønsker mer internasjonalisering av utdanningen

Ønsker mer internasjonalisering av utdanningen

Det er noen av hovedpunktene i stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning, som forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland presenterte i dag.

– Internasjonalisering av utdanning er viktig for at Norge som kunnskapsnasjon skal delta i den globale utviklingen. Elever og studenter må rustes til å møte utfordringene i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv. Økt internasjonalisering betyr bedre flerkulturell kompetanse, både for elever og studenter hjemme og ute – og for utdanningsinstitusjonene i Norge, sier statsråd Tora Aasland.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2009/onsker-mer-internasjonalisering-av-utdan.html?id=546218
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.