Ny søknadsfrist for Utdanningsprogrammet til NFR

Følg med på forskningsrådets nettsider for nærmere informasjon i tiden fremover.

Lenke: //www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=utdanning%2FHovedsidemal&cid=1224697819054
Kjelde: NFR